سطح سیاست سیاسی دانشجو دانشجو روزنامه

سطح: سیاست سیاسی دانشجو دانشجو روزنامه فروردین پنجشنبه روزنامه

گت بلاگز اخبار کنکور و دانشگاه نتیجه های نهایی آزمون دستیاری پزشکی اعلام شد

محمدحسین پورکاظمی (رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی) در گفت وگو با ایلنا، از اعلام نتیجه های نهایی آزمون دستیاری پزشکی خبر داد و گفت: ۳هزار و ۴۰۱ نفر جهت این دوره پذی

نتیجه های نهایی آزمون دستیاری پزشکی اعلام شد

نتیجه های نهایی آزمون دستیاری پزشکی اعلام شد

عبارات مهم : آموزش

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی از اعلام نتیجه های نهایی آزمون دستیاری پزشکی خبر داد.

محمدحسین پورکاظمی (رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی) در گفت وگو با ایلنا، از اعلام نتیجه های نهایی آزمون دستیاری پزشکی خبر داد و گفت: ۳هزار و ۴۰۱ نفر جهت این دوره پذیرفته می شوند.

نتیجه های نهایی آزمون دستیاری پزشکی اعلام شد

پورکاظمی، راجع به اعلام نتیجه های آزمون دستیاری پزشکی گفت: نتیجه های نهایی چهل و چهارمین آزمون پذیرش دستیار تخصصی روی سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی قرار گرفته است و داوطلبان می توانند آن را مشاهده کنند.

او ادامه داد: ۱۴هزار و ۴۰۷ نفر از تاریخ اول تا دهم بهمن ۹۵ به سایت اینترنتی مراجعه و فرم تقاضانامه عضویت را تکمیل کردند که از این تعداد ۶هزار و ۸۷۴ نفر زن و ۷ هزار و ۵۴۳ نفر مرد بودند. همچنین این آزمون در اردیبهشت ۹۶ برگزار شد.

محمدحسین پورکاظمی (رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی) در گفت وگو با ایلنا، از اعلام نتیجه های نهایی آزمون دستیاری پزشکی خبر داد و گفت: ۳هزار و ۴۰۱ نفر جهت این دوره پذی

پورکاظمی افزود: کارنامه اولیه اول تیر ۹۶ و پاسخنامه در تاریخ ۷ خرداد ۹۶ بر روی سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی قرار داده شد که ۸ هزار و ۴۱ نفر از داوطلبان حد نصاب ۱۵۰ نمره را کسب کرده و مجاز به گزینش رشته محل شدند. از این تعداد ۶ هزار و ۱۹۴ نفر گزینش رشته کردند.

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی گفت: تعداد پذیرفته شدگان نهایی ۳ هزار و ۴۰۱ نفر است که مشمول بر ۲ هزار و ۴۱۱ نفر سهمیه آزاد، ۵۳۱ نفر سهمیه بومی مناطق محروم، ۲۲ نفر سهمیه مازاد استعداد درخشان، ۳۴۷ نفر سهمیه رزمندگان و ایثارگران، ۱۲ نفر سهمیه بورسیه دانشگاه بقیه الله و ۷۸ نفر بورسیه نیروهای مسلح که دارای حد نصاب بودند پذیرفته شدند.

واژه های کلیدی: آموزش | پزشکی | استعداد | آزمون دستیاری | اخبار کنکور و دانشگاه

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz