سطح سیاست سیاسی دانشجو دانشجو روزنامه

سطح: سیاست سیاسی دانشجو دانشجو روزنامه فروردین پنجشنبه روزنامه

گت بلاگز اخبار پزشکی زیاد کردن سه برابری لیست انتظار پیوند قلب در انگلیس

بررسی انجام شده است در انگلیس نشان می‌دهد تعداد افراد در لیست انتظار جهت پیوند قلب تقریبا سه برابر شده است است. 

زیاد کردن سه برابری لیست انتظار پیوند قلب در انگلیس

زیاد کردن سه برابری لیست انتظار پیوند قلب در انگلیس

عبارات مهم : انگلیس

بررسی انجام شده است در انگلیس نشان می دهد تعداد افراد در لیست انتظار جهت پیوند قلب تقریبا سه برابر شده است هست.

به گزارش ایسنا، همزمان با پنجاهمین سالگرد نخستین پیوند قلب مطالعه ای در انگلیس انجام گرفت که نشان داد تعداد افراد منتظر جهت پیوند قلب در این کشور در مدت یک دهه حدود سه برابر زیاد کردن پیدا کرده است.

زیاد کردن سه برابری لیست انتظار پیوند قلب در انگلیس

از سال ۲۰۰۸ تعداد متقاضیان پیوند قلب ۱۶۲ درصد زیاد شده است و از ۹۵ نفر به ۲۴۹ مورد رسیده هست، ولی زیاد کردن تعداد اهداکنندگان قلب این سرعت را نداشته و از ۱۲۷ مورد اهدای قلب در سال ۲۰۰۸ به ۱۹۹ مورد در امسال رسیده که زیاد کردن ۵۷ درصدی پیدا کرده است.

در حالی که از هر ۱۰ نفر هشت تن از اهدای عضو حمایت می کنند تنها نیمی از آنان در مورد این عنوان و میل به خود به انجام آن با اعضای خانواده ارزش صحبت می کنند.

بررسی انجام شده است در انگلیس نشان می‌دهد تعداد افراد در لیست انتظار جهت پیوند قلب تقریبا سه برابر شده است است. 

به گزارش روزنامه ایندیپدنت، همچنین در این بررسی آمده است: حتی داشتن کارت اهدای عضو تضمین کننده این نیست که عضو فرد بعد از فوت اهدا می شود. وجود این کارت به لحاظ قانونی شرایطی را فراهم می سازد که خلاف میل به اعضای خانواده متوفی جهت اهدای اعضای بدنش تصمیم گرفته شود ولی در عمل این اتفاق رخ نمی دهد.

واژه های کلیدی: انگلیس | اعضای بدن | اهدای عضو | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz