سطح سیاست سیاسی دانشجو دانشجو روزنامه

سطح: سیاست سیاسی دانشجو دانشجو روزنامه فروردین پنجشنبه روزنامه

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی شناسایی ویروس پشه با حسگر زیستی

محققان دانشگاه پردو آمریکا یک حسگر زیستی تازه را توسعه دادند که قادر است در مدتی کمتر از یک ساعت ویروس های انتقال یافته شده است به وسیله پشه ها را شناسایی کند.

شناسایی ویروس پشه با حسگر زیستی

شناسایی ویروس پشه با حسگر زیستی

عبارات مهم : ویروس

محققان دانشگاه پردو آمریکا یک حسگر زیستی تازه را توسعه دادند که قادر است در مدتی کمتر از یک ساعت ویروس های انتقال یافته شده است به وسیله پشه ها را شناسایی کند.

به گزارش ایرنا از پایگاه خبری ساینس دیلی، این حسگر مشمول بر یک الکترود است که به وسیله ماده ای با سطح وسیع پوشیده شده است هست. هنگامی که نمونه زیستی یک پشه آلوده به ویروس روی این ماده قرار می گیرد، دی. ان. ای و آر. ان. ای ویروس با آن پیوند برقرار می کند.

این پیوند موجب عوض کردن مقاومت سطحی الکترود می شود که به وسیله حسگر قابل تشخیص هست. این حسگر از طریق محاسبه میزان عوض کردن مقاومت الکترود، قادر است انواع متفاوت ویروس ها را تشخیص دهد.

شناسایی ویروس پشه با حسگر زیستی

این ابزار با هزینه ای کمتر از روش های مورد استفاده فعلی، امکان تشخیص سریع انتقال ویروس به وسیله پشه ها را فراهم کرده و زمینه را جهت دخالت شرکت های محلی و جلوگیری از شیوع امراض فراهم می کند. مهمترین کابرد این حسگر جهت تشخیص مالاریا است.

مالاریا از طریق نیش پشه آلوده به انگل پلاسمودیم فالسیپاروم به انسان انتقال یافته می شود. این انگل وارد جریان خون میزبان می شود و سلول های قرمز را تخریب می کند. زمانی که گلبول های قرمز تسلیم این انگل می شوند، علایم این بیماری که مشمول بر سردرد، لرز، درد عضلانی، خستگی، تهوع، اسهال و استفراغ هست، ظاهر می شود.

محققان دانشگاه پردو آمریکا یک حسگر زیستی تازه را توسعه دادند که قادر است در مدتی کمتر از یک ساعت ویروس های انتقال یافته شده است به وسیله پشه ها را شناسایی کند.

این انگل همچنین باعث پرسشها تنفسی شدید، کم کردن قندخون، کم خونی شدید و در نهایت بروز کما در بیمار می شود که در صورت نبود درمان کشنده هست. کودکان به علت ضعف سیستم ایمنی در برابر این انگل تسلیم می شوند و از بین می روند.

واژه های کلیدی: ویروس | انتقال | شناسایی | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz