سطح سیاست سیاسی دانشجو دانشجو روزنامه

سطح: سیاست سیاسی دانشجو دانشجو روزنامه فروردین پنجشنبه روزنامه

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی سوال از رییس‌جمهور هفته آینده در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار می‌گیرد

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت که بررسی پرسش از رییس‌جمهور احتمالا هفته آینده در دستور کار این کمیسیون قرار می‌گیرد.

سوال از رییس‌جمهور هفته آینده در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار می‌گیرد

سوال از رییس جمهور هفته آینده در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار می گیرد

عبارات مهم : اقتصادی

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت که بررسی پرسش از رییس جمهور احتمالا هفته آینده در دستور کار این کمیسیون قرار می گیرد.

محمدرضا پورابراهیمی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: بر اساس آیین نامه داخلی مجلس، پرسش از رییس جمهور در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفته و از وقت ارائه درخواست یعنی ظرف یک هفته نماینده خاص رییس جمهور باید در کمیسیون حضور یابد و به سوالات نمایندگان پاسخ دهد. بعد از آن هم جمع بندی سوالات و پاسخ ارائه شده است به صحن علنی مجلس ارجاع می شود تا به رای نمایندگان گذاشته شود.

پورابراهیمی با بیان اینکه ۷۶ نماینده طرح پرسش از رییس جمهور را امضا کردند، گفت: احتمالا هفته آینده پرسش از رییس جمهور در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار خواهد گرفت و البته در مورد وقت آن با دولت هماهنگی مورد نیاز انجام خواهد شد.

سوال از رییس‌جمهور هفته آینده در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار می‌گیرد

واژه های کلیدی: اقتصادی | کمیسیون | رییس جمهور | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz