سطح سیاست سیاسی دانشجو دانشجو روزنامه

سطح: سیاست سیاسی دانشجو دانشجو روزنامه فروردین پنجشنبه روزنامه

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی راجع به استعفای نجفی، با او صحبتی نداشته‌ام / استاندار تهران

استاندار پایتخت کشور عزیزمان ایران با اشاره به استعفای محمد علی نجفی شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران اظهارکرد: کارهایی از جمله استانداری و شهرداری که با همه مر

راجع به استعفای نجفی، با او صحبتی نداشته‌ام / استاندار تهران

استاندار تهران: راجع به استعفای نجفی، با او صحبتی نداشته ام

عبارات مهم : ایران

استاندار پایتخت کشور عزیزمان ایران با اشاره به استعفای محمد علی نجفی شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران اظهارکرد: کارهایی از جمله استانداری و شهرداری که با همه مردم ارتباط دارد همواره موافقان و مخالفانی دارد و طبیعی است که فشارهایی بر آن وجود داشته باشد ولی پذیرفتن این مسولیت های نیازمند وجود روحیه مقاومت است.

مقیمی در گفت وگو با ایسنا راجع به استعفای شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران و طرح دلایلی از جمله فشارهایی که وجود داشت، اظهار کرد: هنوز در این باره با آقای نجفی صحبتی نداشته ام ولی اعتقاد دارم اگر فشاری هم وجود داشته باشد شخص مسئول باید در برابر آنها مقاومت کند آیا که این فشارها همواره وجود داشته و بالاخره عده ای پیدا می شوند که بنا بر دلایلی از جمله اجرایی و سیاسی و… با اقداماتی که در مجموعه شهرداری اجرا می شود موافق نباشند در این زمینه باید هم حرف مخالفان را شنید و مقاومت کرد.

راجع به استعفای نجفی، با او صحبتی نداشته‌ام / استاندار تهران

وی در پاسخ به پرسشی که آیا موافق استعفای شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران هستند، گفت: من به ثبات مدیریت اعتقاد دارم و باید به مدیران به خاص مدیران شهر مانند پایتخت کشور عزیزمان ایران اجازه دهیم با پرسشها مواجه و آنها را برطرف کنند.

مقیمی گفت: زمانی که آقای نجفی شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران را تحویل گرفتند، شهرداری بدهی هایی بسیاری به پیمانکاران و بانک ها داشت و هر روز شاهد بودیم که گروه های متفاوت طلبکار جلوی شهردرای تجمع و به این مجموعه فشار وارد می کردند. در مجموع فشارهای زیادی از نواحی مختلفی از جمله مجموعه طلبکاران از شهرداری وجود دارد که مدیریت شهری آنها را باید تحمل و برطرف کند.

استاندار پایتخت کشور عزیزمان ایران با اشاره به استعفای محمد علی نجفی شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران اظهارکرد: کارهایی از جمله استانداری و شهرداری که با همه مر

واژه های کلیدی: ایران | شهردار | مجموعه | شهرداری | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz