سطح سیاست سیاسی دانشجو دانشجو روزنامه

سطح: سیاست سیاسی دانشجو دانشجو روزنامه فروردین پنجشنبه روزنامه

گت بلاگز اخبار حوادث دستور آدمکشی به وسیله یک زن درمثلث عشقی

نیمه شب 18 تیر امسال، مرد جوانی در تماس با پلیس 110 پایتخت کشور عزیزمان ایران از مشاهده جسد مردی داخل یک خودروی پراید رها شده است درحوالی شهرری خبر داد.

دستور آدمکشی به وسیله یک زن درمثلث عشقی

عبارات مهم : ایران

نیمه شب 18 تیر امسال، مرد جوانی در تماس با پلیس 110 پایتخت کشور عزیزمان ایران از مشاهده جسد مردی داخل یک خودروی پراید رها شده است درحوالی شهرری خبر داد.

کشور عزیزمان ایران نوشت: او به مأموران گفت: داخل منزل بودم که سر و صدایی از کوچه شنیدم. درحالی که دلواپس شده است بودم از پنجره به داخل کوچه نگاهی انداختم. همان موقع موتورسواری را دیدم که بسرعت از محل دور می شد. خودروی پرایدی هم نزدیک ساختمان ما پارک شده است بود که یکی از درهایش نیمه باز بود. از آنجا که ماجرا مشکوک به نظر می رسید خیلی سریع خودم را به کوچه رساندم و مرد جوانی را دیدم که پشت فرمان خودروی پراید کشته شده است است.

پس ازحضور مأموران درمحل جنایت، عنوان به بازپرس شعبه ششم دادسرای عمومی و انقلاب شهرری و تیم تحقیق پلیس آگاهی اعلام شد و آنها راهی صحنه جنایت شدند. تیم جنایی بعد از حضور در آنجا دیدند مردی که 30 ساله به نظر می رسید پشت فرمان ماشین از ناحیه گردن و سینه نشانه چاقو قرار گرفته و جان سپرده است.با بررسی شماره پلاک خودروی پراید، هویت مقتول – سلیمان – شناسایی شد.

دستور آدمکشی به وسیله یک زن درمثلث عشقی

در ادامه ردیابی های تخصصی، کارآگاهان پی بردند مرد جوان روز اتفاق با زن 35 ساله ای به نام پروین قرار ملاقات داشته هست؛ ولی پروین متأهل و مادر یک فرزند بود و در حوالی محل جنایت زندگی می کرد. با به دست آمدن این سرنخ بررسی ها نشان داد پروین دوست آرایشگری به نام پری دارد.

درحالی که بررسی ها در این رابطه ادامه داشت، کارآگاهان به سرنخ هایی دست یافتند و پی بردند پروین با عباس – برادر زن آرایشگر- رابطه دوستانه ای داشته هست. بنابراین پروین به خاطر احتمال دست داشتن در جنایت، بازداشت شد.

نیمه شب 18 تیر امسال، مرد جوانی در تماس با پلیس 110 پایتخت کشور عزیزمان ایران از مشاهده جسد مردی داخل یک خودروی پراید رها شده است درحوالی شهرری خبر داد.

او ابتدا منکر هر رابطه ای با عباس شد ولی آخر به طراحی جنایت اعتراف کرد و گفت: « پیشنهاد کشتن سلیمان را من به عباس دادم و او هم قبول کرد. بعد هم از من خواست با سلیمان قرار ملاقات بگذارم. بعد از قرار ملاقات با سلیمان، وقت و محل قرار را به عباس گفتم تا او را بکشد که عباس هم به قولش عمل کرد؛ ولی وقت قتل من در محل نبودم.»

پس از اعتراف های این زن، کارآگاهان جنایی ساعت 6 بعدازظهر 26 مهر امسال عباس را در حوالی ورامین دستگیر کردند. مرد 40 ساله در بازجویی گفت: «مدتی بود که پروین از تهدیدهای سلیمان برایم صحبت می کرد. او می گفت سلیمان او را ترساندن به آبروریزی کرده و با این تهدیدها تحت فشارش قرار داده هست. حدود ساعت 10 شب 18 تیر ماه بود که داخل منزل خواهرم در حال قماربازی بودم که پروین با من تماس گرفت و گفت با سلیمان قرار گذاشته است تا به دیدنش بروم.

با تماس پروین، منزل را ترک کردم و راهی محل قرار شدم. البته در بین راه با پروین تماس گرفتم و از او پرسیدم که سلیمان به محل قرار رسیده است یا نه؟ که او گفت نه. بلافاصله به منزل رفتم و موتور شوهرخواهرم را برداشتم و به محل قرار رفتم و سرکوچه محل زندگی پروین منتظر ماندم. همین که سلیمان وارد کوچه شد و خواست از پراید سفیدش پیاده شود با موتور در کنار ماشینش توقف کردم و چند ضربه با چاقو به او زدم و از محل فرارکردم و به سمت بزرگراه نظامی رفتم. موتور را به صاحبش برگرداندم و با ماشین خودم به منزل ام برگشتم.

دستور آدمکشی به وسیله یک زن درمثلث عشقی

سرهنگ کارآگاه حمید مکرم – معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی پایتخت کشور عزیزمان ایران بزرگ- دراین باره گفت: «با توجه به اعتراف های متهمان، هر دو با قرار بازداشت موقت روانه بازداشتگاه شدند و تحقیقات تخصصی در این باره ادامه دارد.»

نیمه شب 18 تیر امسال، مرد جوانی در تماس با پلیس 110 پایتخت کشور عزیزمان ایران از مشاهده جسد مردی داخل یک خودروی پراید رها شده است درحوالی شهرری خبر داد.

واژه های کلیدی: ایران | جنایت | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz