سطح سیاست سیاسی دانشجو دانشجو روزنامه

سطح: سیاست سیاسی دانشجو دانشجو روزنامه فروردین پنجشنبه روزنامه

گت بلاگز اخبار اجتماعی ماهی 400هزار تومان!

بسته کامل درمانی جهت هر معتاد که مشمول بر هزینه دارو، روان درمانی، مشاوره، مددکاری و … هست، حداقل ماهیانه ۴۰۰ هزار تومان هزینه دارد.

ماهی 400هزار تومان!

ماهی 400هزار تومان!

عبارات مهم : معتاد

بسته کامل درمانی جهت هر معتاد که مشمول بر هزینه دارو، روان درمانی، مشاوره، مددکاری و … هست، حداقل ماهیانه ۴۰۰ هزار تومان هزینه دارد.

ماهی 400هزار تومان!

واژه های کلیدی: معتاد | درمانی | مشاوره | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz