سطح سیاست سیاسی دانشجو دانشجو روزنامه

سطح: سیاست سیاسی دانشجو دانشجو روزنامه فروردین پنجشنبه روزنامه

گت بلاگز اخبار اجتماعی دستور استانداری پایتخت کشور عزیزمان ایران در پی بارش برف

استانداری پایتخت کشور عزیزمان ایران بر لزوم نظارت بر استفاده از زنجیر چرخ در محورهای ارتباطی غرب استان پایتخت کشور عزیزمان ایران تاکید کرد. 

دستور استانداری پایتخت کشور عزیزمان ایران در پی بارش برف

دستور استانداری پایتخت کشور عزیزمان ایران در پی بارش برف

عبارات مهم : ایران

استانداری پایتخت کشور عزیزمان ایران بر لزوم نظارت بر استفاده از زنجیر چرخ در محورهای ارتباطی غرب استان پایتخت کشور عزیزمان ایران تاکید کرد.

به گزارش ایسنا، در پی زیاد کردن کولاک و سرمای مسیرهای منتهی به پایتخت کشور عزیزمان ایران در محورهای ارتباطی غرب استان، استانداری پایتخت کشور عزیزمان ایران اعلام کرد که براساس توصیه مدیریت بحران استان، مأموران راهور و نیروهای امدادی بر الزامی بودن استفاده از زنجیر چرخ در حین حرکت خودروها در محورهای ارتباطی یادشده تأکید و نظارت و کنترل داشته باشند.

دستور استانداری پایتخت کشور عزیزمان ایران در پی بارش برف

واژه های کلیدی: ایران | زنجیر | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz