سطح سیاست سیاسی دانشجو دانشجو روزنامه

سطح: سیاست سیاسی دانشجو دانشجو روزنامه فروردین پنجشنبه روزنامه

گت بلاگز اخبار اجتماعی تاوان برخورد با مافياي شهرداري

اصلاح طلبان که پیروز میدان مسابقه شوراها شدند، رسانه های نزدیک به جریانی خاص در میان اصولگرایان شمارش معکوس را آغازکردند که محمدعلی نجفی تنها 2 ماه شهردار پایت

تاوان برخورد با مافياي شهرداري

تاوان برخورد با مافياي شهرداري

عبارات مهم : ایران

اصلاح طلبان که پیروز میدان مسابقه شوراها شدند، رسانه های نزدیک به جریانی خاص در میان اصولگرایان شمارش معکوس را آغازکردند که محمدعلی نجفی تنها 2 ماه شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران خواهد بود. ولی شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران که قبول مسئولیت کرد در روزهای اول دو بخشنامه ضد فساد داد که بر اساس آن فروش تراکم سیار و دریافت وجه در مناطق 22 گانه شهرداری ممنوع شد. از سوی دیگر با اعلام گزارش تحویل و تحول در شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران بخشی از مفاسد در دوران گذشته شهرداری را فاش کرد و این پرسش را در اذهان ایجاد نمود که مگر شهرداری در طول سال های گذشته چه اقداماتی کرده که هم اکنون به اندازه 3 سال درآمدش بدهی دارد.

تاوان برخورد با مافياي شهرداري

روز گذشته عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران بخش های دیگری از کارها نجفی را در طول 6 ماه گذشته فاش کرد مجید فرانی گفت: شهرداری با همان بخشنامه های ضدفساد، موفق شد؛ بساط ۸ کارتل بزرگ اقتصادی و عاملان عظیم رشد یافته در طول سالیان گذشته را یک شبه برچیند، به نحوی که بدهکاران و طلبکاران مستقیم با خود شهرداری طرف شوند.

مدفن؟

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران با اشاره به نقاط قوت و ضعف عملکرد 6 ماهه محمد علی نجفی در شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: بااهمیت ترین کاری که نجفس انجام دادند، ساماندهی فضاهای به هم ریخته شهرداری بود. مجید فراهانی افزود: هنگامی که آقای نجفی آمد به مخیله اش هم خطور نمی کرد که با چنین ساختار به هم ریخته و نابسامانی در حوزه های متفاوت مواجه شود؛ به نحوی که حتی امکان حرکت هم از او سلب شود، به همین علت بود که به کرات از گوشه و کنار به گوش ما می رسید که شهرداری و شورا مدفن اصلاح طلبان خواهد شد و به سه ماه نرسیده حضورشان با شکست روبه رو می شود.

اصلاح طلبان که پیروز میدان مسابقه شوراها شدند، رسانه های نزدیک به جریانی خاص در میان اصولگرایان شمارش معکوس را آغازکردند که محمدعلی نجفی تنها 2 ماه شهردار پایت

8 کارتل

این عضو شورای شهر ادامه داد: شهردار با همان بخشنامه های ضدفساد، موفق شد؛ بساط 8 کارتل بزرگ اقتصادی و عاملان عظیم رشد یافته در طول سالیان گذشته را یک شبه برچیند تا بدهکاران و طلبکاران مستقیم با خود شهرداری طرف شوند.

شهر را می فروختند

مجید فراهانی با تاکید بر اینکه مدیریت شهری گذشته از شهرفروشی درآمد کسب می کرد و این آخرهای دیگر کفگیر تراکم هم به ته دیگ خورده بود، ادامه داد: در گذشته یک سیکل معیوب در مدیریت شهری وجود داشت. در حقیقت شهر را می فروختند و تخریب می کردند تا بتوانند آن را اداره کنند، ولی این سیکل معیوب تا کی می توانست ادامه پیدا کند؟ نجفی جلوی این کار را گرفت و شجاعانه هم این اقدام را انجام داد.

تاوان برخورد با مافياي شهرداري

جابه جایی آرام و کُند

فراهانی با اشاره به کارها نجفی در رابطه با ساماندهی نیروی انسانی، ادامه داد: وی ارزیابی و ارزشیابی مدیران شهری را دنبال کرد و تلاش در جایگزینی نیروهای متخصص در حوزه ها کرد و این امر را بدون تعصب انجام داد. همانطور که خودش گفت در شهرداری لباس سیاسی را از تن درآورد و لباس خدمت پوشید. در بحث انتصابات تا جایی که توانست تلاش کرد، نیروهای متخصص را روی کار بیاورد، ولی نقدی که من به ایشان وارد می دانم، این است که فرآیند جابه جایی نیروها بسیار کند پیش می رود. انتظار ما این بود، آقای نجفی با یک کابینه منسجم وارد عمل شود. بنابر نظرسنجی آقای نجفی در شهرداری طی شش ماه اول، یک سوم ارباب رجوعان اعلام کردند که از ما تقاضای رشوه شده است است.

اصلاح طلبان که پیروز میدان مسابقه شوراها شدند، رسانه های نزدیک به جریانی خاص در میان اصولگرایان شمارش معکوس را آغازکردند که محمدعلی نجفی تنها 2 ماه شهردار پایت

نارضایتی مردم

فراهانی اقدام مثبت دیگر نجفی را نوسازی بافت فرسوده خواند و گفت: مذاکراتی در این رابطه انجام گرفته و بسته های تشویقی مناسبی در نظر گرفته شده است هست. برنامه بازآفرینی شهری حاصل همکاری و همگامی میان دولت و شهرداری است و این ثمرات همسو بودن دولت و شهرداری است که متاسفانه در سال های گذشته همواره شاهد وجود اختلاف میان این دو نهاد بودیم. با این حال انتظار ما و مردم این است که کارها بیشتری صورت گیرد. وی در انتها به نارضایتی مردم از مدیریت شهری اشاره کرد و افزود: به نظر می رسد مردم از کار ما ناراضی هستند و از دولت و مدیریت شهری انتظار بیشتری دارند، هر چند بخشی از این نارضایتی طبیعی هست، آیا که حضور در قدرت همواره نارضایتی و بی اعتمادی ایجاد می کند.

آرزوی بزرگ

تاوان برخورد با مافياي شهرداري

واژه های کلیدی: ایران | مدیریت | فراهانی | شهرداری | نارضایتی | روز گذشته | نارضایتی مردم | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz